wydawca K&A PLUS [6 szt.]

Czasopismo Komoda&Amiga plus to czasopismo fanów Commodore 64 i Amigi. Łukasz Bobrecki – jeden z redaktorów tegoż czasopisma wydawałw latach 2018 – 19 gry na kasetach na Commodore 64.

Posiadam 6 kaset z grami wydane przez to wydawnictwo.

D

F

S

V